کم رنگ کردن نقش تبلیغات در رشد اقتصادی

کم رنگ کردن نقش تبلیغات در رشد اقتصادی
کم رنگ کردن نقش تبلیغات در رشد اقتصادی
اشتباهی که بنگاه های جذب تبلیغات در شناسایی سایت ها می کنند
متاسفانه رتبه اکثر سایت هایی که در صدر رتبه بندی الکسای ایران قرار گرفته اند واقعی نمی باشد. بد نیست اشاره کنیم بنگاه های مجری تبلیغات به ازای ترافیکی که وجود ندارد به این سایت ها پول های کلان می دهند بدون اینکه تاثیری از نقش تبلیغات در رشد اقتصادی مشتریانشان ببینند
رتبه بندی سایت های ایرانی
مبتنی بر ترافیک آلکسا