خروج ارز از کشور

خروج ارز از کشور
واریز دلار به حساب سایت آمریکایی آلکسا
خروج دلار از کشور برای خرید آمار ساختگی
متعجب خواهید شد که بفهمید حداقل 120 سایت ایرانی ماهیانه تا 800 دلار به سایت آلکسا پول داده اند تا آلکسا رتبه انها را جابجا کند و آنها را در صدر رتبه بندی خود قرار دهد

و با این کار سایت های با ترافیک واقعی جایگاه خود را از دست داده اند
رتبه بندی سایت های ایرانی
مبتنی بر ترافیک آلکسا