رتبه بندی دروغین

رتبه بندی دروغین سایت ها در آلکسا
رتبه بندی دروغین سایت ها در آلکسا
شناسایی سایت های با با ترافیک دروغین کنید

کافیست در گوگل عبارت زیر را جستجو کنید

"Alexa Certify Code installed by the site owner on the website" Iran

تا توسط گوگل لیستی از سایت های با ترافیک غیر واقعی به شما نمایش داده خواهد شد


رتبه بندی سایت های ایرانی
مبتنی بر ترافیک آلکسا